Warning: eregi() [function.eregi]: REG_EMPTY in /home/37/97/2929737/web/includes/internal/Functions.php on line 125

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/37/97/2929737/web/includes/internal/Functions.php:125) in /home/37/97/2929737/web/init.php on line 132
Welcome To IVCE
 The Institute for Vietnamese Culture & Education
 
 Coming up events
 
 1. Screening of ""Facing to the ocean: selected documentaries from Vietnam"

 
 
 
 
 
 Study is U.S
 
chuyển đổi hệ thống điểm Việt Nam sang hệ thống điểm Hoa Kỳ
 

IVCE hổ trợ dịch vụ chuyển đổi hệ thống điểm Việt Nam sang hệ thống điểm Hoa Kỳ. Việc chuyển đổi này giúp trường Hoa Kỳ đánh giá được khả năng học của người nộp đơn nhằm tăng khả năng trường Hoa Kỳ nhận vào chương trình & cấp học bổng.

Cách thức:
1. Sau khi nhận bản điểm gốc, IVCE chuyển đổi điểm Việt Nam sang điểm Hoa Kỳ.
2. IVCE gởi bản điểm gốc và bản điểm chuyển đổi đến trường Hoa Kỳ.
3. Các bản điểm được giữ kính mật (confidential document) theo yêu cầu của trường Hoa Kỳ.
4. IVCE không gởi điểm chuyển đổi cho người nộp đơn. Người nộp đơn có thể xin nhà trường bản copy của bản chuyển đổi điểm này.

Thủ tục giấy tờ:
1. Bản điểm gốc có dấu mộc của trường.
2. Bản dịch tiếng Anh (không cần công chứng)
3. Nếu nộp đơn đến 10 trường thì gởi 10 bản điểm gốc (không chấp nhận bản photocopy)
4. gởi giấy tờ đến địa chỉ của IVCE:
  The Institute for Vietnamese Culture & Education (IVCE)
  31 Timothy Dr
  West Hartford, CT 06110
  USA
  Tel. (860)478-0518

Lệ phí:
1. $100 cho dịch vụ chuyển điểm (công ty Hoa Kỳ lấy $185).
2. lệ phí bưu điện Priority Mail (3-5 ngày) là $5 cho mỗi trường, lệ phí Express Mail là $20. Nếu người nộp đơn yêu cầu IVCE gởi bản điểm đến 10 trường thì tổng lệ phí bưu điện là $50.

Cách trả tiền:
1. ngân phiếu theo địa chỉ trên 
2. trả tiền bằng Credit Card

Make payment via Credit Card

 

 
Copyright 2006 By IVCE . All Rights Reserved. Designed & Developed By WorldSoft